Clear Zone
ייעוץ, תכנון פרוייקטים, קורסי הדרכה והספקת ציוד​
Clear Zone
ייעוץ, הדרכה ומתן ציוד ליחידות צבאיות שונות, לרבות כוחות מיוחדים, צלפים, חי"ר, וכוחות מיוחדים של חיל הים.
Clear Zone
ייעוץ, הדרכה ומתן ציוד אבטחה בשדות תעופה, חברות תעופה ולדיילי אוויר.
Clear Zone
ייעוץ, הדרכה, ואספקת ציוד אבטחה ימית להגנת נמלים, יחידות חיל ים, וניטור משמר החופים.
Clear Zone
לוחמה בטרור וחילוץ בני ערובה, הכשרה תיאורטית ומעשית לקבוצות שונות.
Clear Zone
ייעוץ, מתן ציוד, והכשרה של יחידות מיוחדות עבור הפגנות, התפרעויות ומצבי חירום

Clear Zone

ייעוץ, תכנון פרוייקטים, קורסי הדרכה והספקת ציוד

צבאי

ייעוץ, הדרכה ומתן ציוד ליחידות צבאיות שונות, לרבות כוחות מיוחדים, צלפים, חי"ר, וכוחות מיוחדים של חיל הים.

ביטחון אווירי

 ייעוץ, הדרכה ומתן ציוד אבטחה בשדות תעופה, חברות תעופה ולדיילי אוויר.

ביטחון ימי

ייעוץ, הדרכה, ואספקת ציוד אבטחה ימית להגנת נמלים, יחידות חיל ים, וניטור משמר החופים.

כוחות מיוחדים

ל-CZ ניסיון רב בפיתוח יכולות מיוחדות עבור יחידות משטרה לרבות אימונים בסיסיים. יכולות מיוחדות אלה כוללות: ניהול מצב בני ערובה, ירי צלפים, התמודדות עם חוטפים, הרס, פירצות טכניות ונפיצות ועוד.

לוחמה בטרור

לוחמה בטרור וחילוץ בני ערובה,
הכשרה תיאורטית ומעשית לקבוצות שונות.

אכיפה בבתי כלא

אכיפה בבתי כלא ופיזור הפגנות.
ייעוץ, מתן ציוד, והכשרה של יחידות מיוחדות עבור הפגנות, התפרעויות ובמצבי חירום בבתי כלא, כגון התקוממות אסירים.

אכיפת חוק, מלחמה בסמים והברחות, יחידות משטרה ללוחמה בטרור, הדרכות לשוטרים, בלשים וחוקרים, ניהול של יחידות מודיעין של המשטרה ועוד.

ייעוץ, הדרכה ומתן ציוד ליחידות צבאיות שונות :  לרבות כוחות מיוחדים, צלפים, חי"ר וחיל הים. 

ייעוץ, הדרכה ומתן ציוד אבטחה בשדות תעופה, חברות תעופה ועבור דיילי אוויר.

ייעוץ, הדרכה ואספקת ציוד אבטחה ימי להגנת נמל, יחידות חיל ים וניטור החוף.

הכשרה תיאורטית ומעשית לקבוצות שונות.

הברחות והגירה לא חוקית דורשות כוח משימה מאומן היטב, המסוגל להתמודד עם זה סוג של איום. אנו מסוגלים להרכיב ולאמן יחידות כאלה. יתר על כן, החברה יכולה לייעץ על התשתית הדרושה כדי להקים מסופי גבול.

ייעוץ, מתן ציוד והכשרה של יחידות מיוחדות עבור התמודדות במצבי חירום בבתי כלא, כגון התקוממות אסירים.

לאבטחת אישים נדרשת הכשרה מיוחדת. מדריכינו הינם הטובים ביותר בתחום, מציעים מגוון רחב של תוכניות אימון אשר מותאמים לדרישות הלקוח.

ברשותנו ניסיון רב בפיתוח יכולות מיוחדות עבור יחידות משטרה לרבות טירונות. יכולות מיוחדות אלה כוללות: ניהול מצבי חטיפה ובני ערובה, ירי צלפים , התמודדות עם חוטפים, הריסה, פירצות טכניות ונפיצות ועוד.

תקיפה, אמצעי חבלה, זיהוי, מעקב ורחרוח במטרה למצוא חומרים אסורים ומסוכנים לרבות סמים

הברחות והגירה לא חוקית דורשות כוח משימה מאומן היטב, המסוגל להתמודד עם זה סוג של איום. אנו מסוגלים להרכיב ולאמן יחידות כאלה. יתר על כן, החברה יכולה לייעץ על התשתית הדרושה כדי להקים מסופי גבול.

ייעוץ, הדרכה והפרשת ציוד לבתי מלון, בנקים, מתקני תשתית, מפעלים, משרדים, תחבורה ציבורית ועוד.